Dış ticaret haddinde yeni taban

Yasin

New member
Eylül ayına ait dış ticaret endeksleri, Türkiye’nin dış ticaret performansı için alarm veren bilgilere yenilerini ekledi.

İhracat ünite paha endeksinin ithalat ünite kıymet endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Eylül ayında 88,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 17,2 puan azalarak, 2022 yılı Eylül ayında 71,2 oldu. bu biçimdelikle dış ticaret haddinde rekor düşük düzey kaydedildi.

Dış ticaret haddi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde, geçen yılın tıpkı devrine bakılırsa 16,4 puan azalarak 72,9 oldu.

Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde bulunması; dış ticarete mevzu malların baz yılına bakılırsa değerliye satılıp, ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir duruma işaret ederken zıddı durum ülke aleyhinde bir tabloya işaret ediyor.


İhracat ünite kıymet endeksi yüzde 2,7; ithalat ünite paha endeksi yüzde 27,4 arttı

İhracat ünite kıymet endeksi Eylül ayında bundan evvelki yılın birebir ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde yüzde 9,2, ham hususlarda (yakıt hariç) yüzde 6,9 ve yakıtlarda yüzde 41,7 artarken, imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,4 azaldı.

İhracat ünite bedel endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bundan evvelki yılın üçüncü çeyreğine nazaran yüzde 4,3 arttı.

İthalat ünite paha endeksi ise Eylül ayında bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 27,4 arttı. Endeks bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde yüzde 11,0, ham unsurlarda (yakıt hariç) yüzde 1,8 ve yakıtlarda yüzde 157,3 artarken, imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,5 azaldı.

İthalat ünite paha endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bundan evvelki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 27,7 arttı.

İhracat ölçü endeksi yüzde 6,2 arttı

İhracat ölçü endeksi Eylül ayında bundan evvelki yılın tıpkı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bundan evvelki yılın tıpkı ayına göre, besin, içecek ve tütünde yüzde 2,7, yakıtlarda yüzde 57,7 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 artarken, ham unsurlarda (yakıt hariç) yüzde 8,7 azaldı.

İhracat ölçü endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bundan evvelki yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,2 arttı.

İthalat ölçü endeksi yüzde 8,4 arttı

İthalat ölçü endeksi Eylül ayında bundan evvelki yılın birebir ayına bakılırsa yüzde 8,4 arttı. Endeks bundan evvelki yılın birebir ayına göre, besin, içecek ve tütünde yüzde 9,9 ve yakıtlarda yüzde 22,6 azalırken, ham hususlarda (yakıt hariç) yüzde 13,7 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,3 arttı.

İthalat ölçü endeksi 2022 yılı üçüncü çeyrekte bundan evvelki yılın üçüncü çeyreğine nazaran yüzde 9,5 arttı.
 
Üst