Dış ticaret haddinde düşük düzey sürdü

Yasin

New member
TÜİK, Dış Ticaret Endeksleri, Nisan 2022 bilgilerini yayımladı.

Buna nazaran, dış ticaret haddi 2022 yılı Nisan ayında 74,1 olarak gerçekleşti.

İhracat ünite bedel endeksinin ithalat ünite bedel endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Nisan ayında 91,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 17,1 puan azalarak, 2022 yılı Nisan ayında 74,1 oldu. Dış ticaret haddi bu yılın Ocak ayında 72,8 düzeyi ile tarihi tabanı görmüştü.

Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde bulunması; dış ticarete bahis malların baz yılına nazaran değerliye satılıp, ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir duruma işaret ederken zıddı durum ülke aleyhinde bir tabloya işaret ediyor.


İhracat ünite kıymet endeksi yüzde 13,3 arttı

İhracat ünite kıymet endeksi Nisan ayında bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran yüzde 13,3 arttı. Endeks bundan evvelki yılın tıpkı ayına göre, besin, içecek ve tütünde yüzde 9,3, ham unsurlarda (yakıt hariç) yüzde 17,6, yakıtlarda yüzde 78,6 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,6 arttı.

İhracat ölçü endeksi yüzde 10,0 arttı

İhracat ölçü endeksi Nisan ayında bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 10,0 arttı. Endeks bundan evvelki yılın birebir ayına nazaran, besin, içecek ve tütünde yüzde 8,2, ham hususlarda (yakıt hariç) yüzde 9,1, yakıtlarda yüzde 25,1 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,4 arttı.
İthalat ünite paha endeksi yüzde 39,4 arttı

İthalat ünite bedel endeksi Nisan ayında bundan evvelki yılın tıpkı ayına nazaran yüzde 39,4 arttı. Endeks bundan evvelki yılın tıpkı ayına bakılırsa, besin, içecek ve tütünde yüzde 26,8, ham hususlarda (yakıt hariç) yüzde 24,5, yakıtlarda yüzde 194,8 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,4 arttı.

İthalat ölçü endeksi yüzde 3,2 azaldı

İthalat ölçü endeksi Nisan ayında bundan evvelki yılın birebir ayına göre yüzde 3,2 azaldı. Endeks bundan evvelki yılın birebir ayına bakılırsa, besin, içecek ve tütünde yüzde 19,4 ve imalat endüstrinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,6 artarken, ham unsurlarda (yakıt hariç) yüzde 5,4 ve yakıtlarda yüzde 20,2 azaldı.Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Mart ayında 144,7 olan ihracat ölçü endeksi yüzde 11,9 artarak, 2022 Nisan ayında 161,9 oldu. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Nisan ayında 141,8 olan ihracat ölçü endeksi yüzde 14,4 artarak, 2022 Nisan ayında 162,3 oldu.

Mevsim tesirinden arındırılmış ithalat ölçü endeksi yüzde 0,3 arttı

Mevsim ve takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran; 2022 Mart ayında 109,7 olan ithalat ölçü endeksi yüzde 0,3 artarak, 2022 Nisan ayında 110,1 oldu. Takvim tesirlerinden arındırılmış seriye nazaran ise ithalat ölçü endeksi 2022 Nisan ayında 107,3 oldu.
 
Üst