Almanya sanayi üretiminde 17 ayın en büyük düşüşü

Yasin

New member
Almanya’da sanayi üretimi Ağustos ayında geçen yıla nazaran yüzde 1,7 artış kaydederken bundan evvelki aya bakılırsa yüzde 4 düştü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi ise yıllık yüzde 5 artış, aylık yüzde 0,5 düşüş yaşanacağı istikametindeydi.

Almanya fabrika siparişleri Ağustos ayında beklenenden çok bir düşüş kaydederken piyasalarda hammadde darboğazı ve uzayan teslimat müddetlerinin tesirini de ortaya gözler önüne sermişti.


Fabrika siparişleri yüzde 7,7 azalarak Bloomberg anketine katılan tüm ekonomistlerin beklentilerinden daha büyük bir düşüş kaydetti. Otomobil ve otomobil kesimi üreticilerinin siparişleri, tedarik meşakkatlerinden dolayı bundan evvelki aya göre yüzde 12 düştü.

Tüm dünyada yaşanan süratli toparlanma piyasalarda hammadde açığı yaratırken tedarik ıstıraplarıyla birlikte teslimat gecikmeleri de arttı.
 
Üst